අපගේ වෙබ් අඩවි වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
  • Jet Mil සඳහා සංරචක

    Jet Mil සඳහා සංරචක

    1. පිටත දරණ, ද්‍රව්‍ය ඇතුළට ඇතුළු වීම වළක්වන්න, පසුව තදබදය.2.valve සහ valve core යනු වාත්තු කොටස් වේ, දිගු කාලීන භාවිතයෙන් පසු විකෘතියක් නොමැත.3.CNC ක්‍රියාවලිය හොඳ නිරවද්‍යතාවයක් සහතික කරයි.